FAQ

Veelgestelde vragen

Is wonen in een assistentiewoning duurder?

Neen, wonen in een assistentiewoning is niet duurder want: 

 • Huis en tuin zijn vaak groot en vragen veel onderhoud. Indien hier derden voor worden ingeschakeld, moeten deze ook betaald worden. Uw assistentiewoning vraagt weinig onderhoud en de (eventuele) tuin wordt door de gemeenschap onderhouden. 
 • Elektriciteit, water en gas moeten thuis ook betaald worden. Uw assistentiewoning is bijzonder energiezuinig, waardoor het verbruik en dus de nutsfactuur een stuk lager ligt dan in een eigen woning.
 • Een huis vraagt voortdurend onderhoud: het dak moet gerepareerd worden, een leiding springt stuk, er is een probleem met de elektriciteit,… . Uw assistentiewoning is nagelnieuw, dergelijke problemen zijn de eerste jaren niet aan de orde. Dit zal u een grote besparing opleveren. 
 • In een eigen woning heeft men veel beslommeringen, men moet alles zelf regelen. In uw residentie is er een woonassistent die u met raad en daad bijstaat. 
 • De woning is niet ergonomisch aangepast (drempels, trappen, smalle deuren, bad,…). Bij toenemende zorgbehoefte dient de woning verbouwd te worden. U kiest voor een vlot toegankelijke assistentiewoning met en verhoogd gebruikerscomfort. 
 • Voor een alleenstaande die zorgbehoeftig wordt is een verhuis naar een woonzorgcentrum vaak de enige optie. Door de aangepaste woonomgeving en omkadering kan u zo lang mogelijk in uw assistentiewoning blijven wonen. 
 • Voor een koppel waarbij één van de partners zwaar zorgbehoeftig wordt moet deze vaak verhuizen naar een woonzorgcentrum. De andere partner blijft alleen achter. In uw assistentiewoning kunt u zo lang mogelijk samen blijven wonen door de nodige zorgomkadering. 
 • Uw assistentiewoning is instapklaar. 
 • Er is een standaard PAS-systeem aanwezig met professionele opvolging. 
 • Voor uw assistentiewoning betaalt u geen onroerende voorheffing.
 • De tijd met je familieleden kan opnieuw ten volle benut worden want de woonassistent heeft voor al je vragen reeds een passend antwoord gevonden. 

Wat is crisiszorg en overbruggingszorg?

In een erkende groep van assistentiewoningen moet de beheersinstantie crisiszorg en overbruggingszorg garanderen. Crisiszorg is de zorg die onmiddellijk moet worden geboden in geval van een noodsituatie die niet vooraf kon worden ingeschat. Bij een noodoproep door een bewoner, wordt onmiddellijk contact opgenomen met die bewoner en, als dat nodig is, zal er een interventie plaatsvinden in de assistentiewoning.

Overbruggingszorg is aangepaste zorg die aansluit op de crisiszorg en die gedurende een korte periode wordt verstrekt in afwachting dat de zorg wordt verleend die de bewoner zelf heeft gekozen

Is een erkende assistentiewoning enkel bestemd voor senioren?

Neen, al vormen 65-plussers wel de grootste bewonersgroep in een groep van assistentiewoningen.
Per erkende groep van assistentiewoningen kunnen een aantal assistentiewoningen worden aangeboden aan gebruikers die jonger zijn dan 65 jaar. Tot 25% van het totale aantal erkende assistentiewoningen van de groep komt daarvoor in aanmerking. Dus ook mensen jonger dan 65 jaar kunnen hun intrek nemen in een van de assistentiewoningen. Daarom zijn ook personen met een (matige) beperking welkom in de residenties die beheerd worden door Solidariteit voor het Gezin. Door de aanwezige geïntegreerde en professionele zorg kunnen zij zelfstandig wonen met de nodige ondersteuning.

Waarin verschillen de erkende assistentiewoningen van de aangemelde assistentiewoningen?

De erkenning van een groep van assistentiewoningen is voortaan volstrekt facultatief. Initiatiefnemers kunnen vrij beslissen om al dan niet een erkenning aan te vragen. De Vlaamse regering wil via de erkenning een groep van assistentiewoningen die een bepaalde zorg- en kwaliteitsgarantie biedt onderscheiden van niet-erkende groepen.
Het Vlaams Besluit over de groepen van assistentiewoningen bepaalt duidelijk de erkenningsvoorwaarden waaruit een erkende groep van assistentiewoningen ten minste moet bestaan, nl.

 1.  aangepaste huisvesting
 2.  ouderenzorg die op maat en op verzoek van de bewoner kan worden aangeboden
 3.  het scheppen van voorwaarden tot sociale netwerkvorming
 4.  crisiszorg (= onmiddellijke hulp in noodsituaties)
 5.  overbruggingszorg (= hulp volgend op de crisiszorg)
 6.  woonassistentie
 7. kwaliteitshandboek

Waarin verschillen de serviceflats van de assistentiewoningen?

De groepen van assistentiewoningen hoeven niet meer erkend te zijn. De verplichte erkenning van de vroegere serviceflats bleek in de praktijk een weinig efficiënte verrichting om de markt te reguleren. De Vlaamse regering wil de erkenning van assistentiewoningen voorbehouden aan voorzieningen die bereid zijn zich te onderwerpen aan de erkenningsvoorwaarden en het toezicht van de Vlaamse Gemeenschap. De erkenning is dus niet langer verplicht, maar facultatief. Daarnaast verschilt een groep van assistentiewoningen van een serviceflatcomplex doordat de groep bestaat uit verschillende zelfstandige woningen, waarbij uitgebreide zorg en diensten op verzoek van de bewoner kunnen worden aangeboden.

Wat is een erkende assistentiewoning?

De groepen van assistentiewoningen komen in de plaats van de huidige serviceflatgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening. Een erkende assistentiewoning is een individueel aangepaste woning of wooneenheid waarin de bewoner zelfstandig verblijft en een beroep kan doen op zorg en diensten. Daardoor hoeven de bewoners bij toenemende zorgbehoefte niet plots uit hun vertrouwde woonomgeving te verhuizen. Per groep van assistentiewoningen wordt een beheersinstantie aangesteld. Zij organiseert alle zorg en dienstverlening, voorziet in een 24/24 noodoproepservice en overbruggingszorg en neemt het beheer van de gebouwen voor haar rekening. In de groepen van assistentiewoningen is er op vaste tijdstippen een woonassistent aanwezig die onder meer zorgt voor de sociale netwerkvorming. Sinds 1 januari 2013 vervangen assistentiewoningen de vroegere serviceflats. Bestaande erkende serviceflats krijgen de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe regels.