Zorg & dienstverlening

Een vaste dagprijs voor een uitgebreide zorg- & dienstverlening.

Een erkende assistentiewoning biedt jou de mogelijkheid om zelfstandig te blijven wonen, met een permanent zorgaanbod, maar ook met de geruststelling dat er de klok rond acute hulp beschikbaar is. In de dagprijs betalen de bewoners namelijk een vaste vergoeding die een uitgebreid pakket zorg- en dienstverlening, geleverd door jouw beheerinstantie, omvat.

Het basispakket bestaat uit :

Woonassistentie

 • i-mens stelt een woonassistent aan die minimum 19u per week ten dienste staat van de bewoners van de assistentiewoningen. Hij/zij of een gedelegeerde is dagelijks telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren.
 • Hij of zij maakt het zorgdossier op en neemt jouw zorgtrajectbegeleiding op zich.
 • De woonassistent gaat ook preventief te werk om een veilig en zelfstandig verblijf te garanderen.
 • Bovendien waakt hij of zij over de kwaliteit van uw zorg- en dienstverlening.
 • De woonassistent organiseert minstens 1 keer per kwartaal een bewonersraad, waar elke bewoner voor uitgenodigd wordt.

Crisiszorg met 24/24 permanentie

 • Je kan via een persoonlijk noodoproepsysteem onze zorgcentrale verwittigen in geval van medische nood. Indien nodig vindt een professionele interventie plaats in jouw flat.

Voorzien van een noodoproepsysteem

 • Iedere assistentiewoning is voorzien van een noodoproepsysteem met spreek-luisterverbinding. Per flat is een pols- of halszender ter beschikking en zijn een aantal drukknoppen voorzien. In nood kan je 24/24 – 7/7 een medewerker van onze zorgcentrale oproepen via het noodoproepsysteem. Deze zal samen met jou nagaan aan welke zorg je nood hebt en een passende oplossing aanreiken.

Overbruggingszorg

 • Wanneer je acute nood hebt aan bijkomende zorgen na een crisissituatie, dan regelt de woonassistent, in samenspraak met jou, de gepaste zorg en ondersteuning. Zo kan je in jouw eigen thuisomgeving revalideren.

Sociale netwerkvorming

 • De woonassistent organiseert regelmatig leuke activiteiten om het sociale leven in de residentie aan te wakkeren. Dit gaat van een kaartnamiddag, wijndegustatie, voordracht, sportnamiddag tot een BBQ en nog zo veel meer.
  Voor sommige activiteiten kan een deelnameprijs gevraagd worden. Het is vrij aan de bewoners om al dan niet deel te nemen aan de activiteit.

Administratieve en praktische ondersteuning

 • De woonassistent staat altijd paraat met ondersteuning voor administratieve en praktische zaken.
 • Zo helpt de woonassistent jou bij het afsluiten van nutscontracten, het invullen van formulieren, allerhande technische zaken, defecten, herstellingen, ...

De organisatie van de supplementaire zorg- en dienstverlening

 • De beheersinstantie ondersteunt jou met het aanvragen van verschillende zorg- en dienstverleningen die niet tot het basispakket behoren, maar à la carte te bestellen zijn. De diensten zelf worden supplementair aangerekend door de vrij gekozen leverancier van de bewoner. Zo kan je onder meer een beroep doen op gezins- en bejaardenzorg, huishoudhulp met of zonder dienstencheques, thuisverpleging, vrijwilligerswerk, nachtzorg en vervoersdienst, ...

Zoeken naar een passende oplossing indien noodzakelijk

 • Als naar het oordeel van de behandelende arts, na overleg met de andere betrokken zorgverleners, de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand van jou als bewoner zodanig is dat een opname in een meer passende zorgvoorziening noodzakelijk is, dan zullen wij in overleg met jou en jouw familie of mantelzorgers zorgen voor een passend verblijf en de opzeggingstermijn zolang te verlengen tot dit verblijf gevonden is.
 • Hiervoor kunnen wij beroep doen op onze eigen woonzorgcentra  in Gent en Oostende of een woonzorgcentrum uit de buurt waar wij een overeenkomst mee hebben.
 • De beheersinstantie zal ook altijd een bemiddelende rol spelen om een noodzakelijke opname in een woonzorgcentrum naar keuze te bespoedigen.

Diensten aan huis

 • De beheersinstantie sluit samenwerkingsovereenkomsten af met plaatselijke handelaars voor het leveren van goederen en diensten aan huis:
  o.a. maaltijden, bakker, drankenhandelaar, kapper, pedicure, manicure, apotheek, ...
 • De beheersinstantie doet de nodige inspanningen om bij nutsleveranciers en andere firma’s gunstige (groeps)tarieven te bekomen. Je bent vrij als bewoner om hierop al dan niet in te tekenen of neemt een leverancier naar keuze.

Uitbouwen van een vrijwilligerswerking

 • De beheersinstantie zal alles in het werk stellen om haar netwerk van vrijwilligers te activeren in de groep van assistentiewoningen, zodat op die manier extra toegevoegde waarde voor de bewoner kan worden gecreëerd. Zo kan oa. een vrijwilliger in de groep van assistentiewoningen aanwezig zijn als nachtoppas en kan tevens de bar in de ontmoetingsruimte bemand worden door een vrijwilliger.

Brandverzekering

 • Er wordt voor jou als bewoner een brandverzekering afgesloten voor de inboedel van de bewoners ter waarde van max. € 15.000. De algemene voorwaarden en polis zijn altijd beschikbaar ter inzage bij de woonassistent

Extra diensten

 • Er staan afvalcontainers (restafval - PMD - papier) ter beschikking waar alle bewoners hun huisvuil kunnen deponeren. Deze containers zullen op regelmatige basis geledigd worden.
 • 3x per jaar zullen alle ramen aan de buitenzijde van het volledige gebouw gereinigd worden.
 • Het beheer van de gemene delen is een verantwoordelijkheid van de syndicus in samenwerking met de beheersinstantie.
 • De ontmoetingsruimte is 24/7 toegankelijk voor onze bewoners. Hier kan je genieten van een babbel met jouw medebewoners of bezoekers, kan je samen een aperitiefje drinken, een boek of de krant lezen of een gezelschapsspel spelen.  

Diversen

 • Bovenstaande zorg- en dienstverlening kunnen steeds door de beheersinstantie uitgebreid worden naargelang de mogelijkheden per project.