Uw beheersinstantie

Vanuit haar missie en waarden was het een evidente keuze voor i-mens om de rol als beheersinstantie op te nemen in verschillende projecten van assistentiewoningen* in Vlaanderen en Brussel. 

Hiervoor is een aparte vzw "Partners in Solidariteit vzw" opgericht. Omdat i-mens een grotere naamsbekendheid heeft, blijven we als benaming i-mens vermelden.

Als beheersinstantie zal i-mens een zeer ruim takenpakket opnemen, waardoor onze bewoners zelfstandig kunnen wonen omringd door zorg. 

i-mens kiest enkel voor projectontwikkelaars die de beste kwaliteit garanderen en bouwen aan de voorwaarden gesteld in het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de groepen van assistentiewoningen. Hierdoor beheert zij alleen groepen van assistentiewoningen die erkend zijn door de Vlaamse Overheid, wat de bewoner garantie biedt op kwaliteitsvol wonen. 

In het kader van Perspectief 2020 verwelkomt i-mens ook graag mensen met een beperking in de residenties. Ook zij kunnen genieten van professionele en geïntegreerde zorg terwijl ze zelfstandig wonen. Op deze manier kan bijgedragen worden aan de vermaatschappelijking van de zorg. 

Kortom, in een assistentiewoning die beheerd wordt door i-mens woon je zelfstandig maar worden jouw zorgen onze zorg! 

Hopelijk mogen we jou, of jouw familielid, binnenkort verwelkomen in één van de residenties waar wij jou een mooie, zelfstandige maar vooral zorgeloze thuis garanderen! 

* Een groep van assistentiewoningen is een voorziening die bestaat uit één of meerdere gebouwen die functioneel een geheel vormen en waar, onder welke benaming dan ook, aan de gebruikers van 65 jaar of ouder die er zelfstandig verblijven in individuele aangepaste wooneenheden, huisvesting wordt gegeven en ouderenzorg wordt waarop zij facultatief een beroep kunnen doen. 

Missie

i-mens is een autonome dienst voor welzijns- en gezondheidszorg die een veelzijdig dienstenpakket aanbiedt vertrekkend van de thuiszorg, maar naargelang de behoeften van haar cliënten, zich bovendien engageert om aanvullende dienstverlening te organiseren en te coördineren. Wij streven er immers naar om via een geïntegreerde aanpak kwalitatieve zorg op maat aan elke hulpvrager in de Vlaamse Gemeenschap en Brussel aan te bieden. Deze hulp wordt door deskundig en gemotiveerd personeel aangeboden vanuit een humanistische visie en dynamische ingesteldheid waarbij de cliënt centraal staat.

Waarden 

Autonoom: als organisatie zijn wij gesteld op onze autonomie. Dit betekent dat wij onafhankelijk zijn en dat wij zelf verantwoordelijkheid dragen voor al onze beslissingen en uitvoeringen.

Toekomstgericht: wij staan open voor vernieuwing, grijpen kansen waar en wanneer die zich voordoen en zijn vooruitstrevend in ons denken en handelen.

Geïntegreerde zorg op maat: de zorgvrager benaderen wij vanuit een totaalvisie. Alle dienstverleningen vullen elkaar aan en de hulpverleners werken harmonieus samen in het belang van de cliënt.

Humanistisch: wij willen voor alles de menselijke waardigheid, de vrijheid en de waarde van de persoonlijkheid behouden en bevorderen, en stellen het geloof aan een persoonlijke god niet als een premisse.

Participatie en verbondenheid: de open bedrijfscultuur van Solidariteit voor het Gezin laat toe dat elke medewerker zich betrokken voelt en dat hij mee kan participeren aan de realisatie van haar visie.

Deskundigheid: alle personeelsleden zijn deskundig binnen hun functie. Solidariteit voor het Gezin biedt de mogelijkheid deze kennis en vaardigheden te handhaven en te verbeteren.

Motivatie: het personeel geeft blijk van een sociaal engagement. De persoonlijke motivaties en doelstellingen zijn in overeenstemming met die van Solidariteit voor het Gezin.

Erkenning: zowel de persoon, als het werk, als het privéleven van elk personeelslid heeft recht op respect en waardering.

Zorg & dienstverlening

Een vaste dagprijs voor een uitgebreide zorg- & dienstverlening.

Een erkende assistentiewoning biedt jou de mogelijkheid om zelfstandig te blijven...

Project in de kijker

Korting 8€/dag

Seniorcity Wenduine

Welkom in Seniorcity Wenduine! Dit project aan de rand van de gezellige badstad aan onze kust bestaat uit 47 erkende assistentiewoningen verspreid over 3...