Zorg & dienstverlening

Een vaste dagprijs voor een uitgebreide zorg- & dienstverlening.

Een erkende assistentiewoning biedt u de mogelijkheid om zelfstandig te blijven wonen, met een permanent zorgaanbod, maar ook met de geruststelling dat er de klok rond acute hulp beschikbaar is. In de dagprijs betalen de bewoners namelijk een vaste vergoeding die een uitgebreid pakket zorg- en dienstverlening, geleverd door uw beheerinstantie, omvat.

Het basispakket bestaat uit :

Woonassistentie

 • i-mens stelt een woonassistent aan die minimum 20u per week ten dienste staat van de bewoners van de assistentiewoningen. Hij/zij of een gedelegeerde is dagelijks telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren.
 • Hij of zij maakt het zorgdossier op en neemt uw zorgtrajectbegeleiding op zich.
 • De woonassistent gaat ook preventief te werk om een veilig en zelfstandig verblijf te garanderen.
 • Bovendien waakt hij of zij over de kwaliteit van uw zorg- en dienstverlening.

Crisiszorg met 24/24 permanentie

 • U kan via een persoonlijk noodoproepsysteem onze zorgcentrale verwittigen in geval van nood. Indien nodig vindt een professionele interventie plaats in uw flat.

Voorzien van een noodoproepsysteem

 • Iedere assistentiewoning is voorzien van een noodoproepsysteem met spreek-luisterverbinding. Per flat is een polszender ter beschikking en zijn een aantal drukknoppen voorzien. In nood kan u 24/24 – 7/7 een medewerker van onze zorgcentrale oproepen via het noodoproepsysteem. Deze zal samen met u nagaan aan welke zorg u nood heeft en een passende oplossing aanreiken.

Overbruggingszorg

 • Wanneer u acute nood heeft aan bijkomende zorgen na een crisissituatie, dan regelt de woonassistent, in samenspraak met u, de gepaste zorg en ondersteuning. Zo kunt u in uw eigen thuisomgeving revalideren.

Sociale netwerkvorming

 • De woonassistent organiseert regelmatig leuke activiteiten om het sociale leven in de residentie aan te wakkeren. Dit gaat van een kaartnamiddag, wijndegustatie, voordracht, sportnamiddag tot een BBQ en nog zo veel meer.
  Voor sommige activiteiten kan een deelnameprijs gevraagd worden. Het is vrij aan de bewoners al dan niet deel te nemen aan de activiteit.

Administratieve en praktische ondersteuning

 • De woonassistent staat altijd paraat met ondersteuning voor administratieve en praktische zaken.
 • Zo helpt de woonassistent u bij het afsluiten van nutscontracten, het invullen van formulieren, allerhande technische zaken, defecten, herstellingen, ...

Tot stand brengen van zorgcommunicatie

 • Door middel van het digitaal zorgplatform Smart Assist kunnen bewoners, familie, de woonassistent en de zorgverleners communiceren en informatie uitwisselen.

De organisatie van de supplementaire zorg- en dienstverlening

 • De beheersinstantie ondersteunt u met het aanvragen van verschillende zorg- en dienstverleningen die niet tot het basispakket behoren, maar à la carte te bestellen zijn. De diensten zelf worden supplementair aangerekend door de vrij gekozen leverancier van de bewoner. Zo kunt u onder meer een beroep doen op: gezins- en bejaardenzorg, huishoudhulp met of zonder dienstencheques, thuisverpleging, vrijwilligerswerk, nachtzorg en vervoersdienst, ...

Zoeken naar een passende oplossing indien noodzakelijk

 • Als naar het oordeel van de behandelende arts, na overleg met de andere betrokken zorgverleners, de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand van een bewoner zodanig is dat een opname in een meer passende zorgvoorziening noodzakelijk is, verbindt de beheersinstantie zich ertoe, in overleg met de bewoner in kwestie en zijn familie of mantelzorgers, te zorgen voor een passend verblijf en de opzeggingstermijn zolang te verlengen.
 • Hiervoor kunnen wij beroep doen op onze eigen woonzorgcentra  in Gent en Oostende.
 • De beheersinstantie zal ook altijd een bemiddelende rol spelen om een noodzakelijke opname in een woonzorgcentrum naar keuze te bespoedigen.

Diensten aan huis

 • De beheersinstantie sluit samenwerkingsovereenkomsten af met plaatselijke handelaars voor het leveren van goederen en diensten aan huis:
  o.a. maaltijden, bakker, drankenhandelaar, kapper, pedicure, manicure, apotheek, ...
 • De beheersinstantie doet de nodige inspanningen om bij nutsleveranciers en andere firma’s gunstige (groeps)tarieven te bekomen. Het staat de bewoners vrij hierop al dan niet in te tekenen.

Uitbouwen van een vrijwilligerswerking

 • De beheersinstantie zal alles in het werk stellen om haar netwerk van vrijwilligers te activeren in de groep van assistentiewoningen, zodat op die manier extra toegevoegde waarde voor de bewoner kan worden gecreëerd. Zo kan oa. een vrijwilliger in de groep van assistentiewoningen aanwezig zijn als nachtoppas en kan tevens de bar in de ontmoetingsruimte bemand worden door een vrijwilliger.

Brandverzekering

 • De beheersinstantie (in samenwerking met de syndicus) sluit een brandverzekering af voor de inboedel van de bewoners ter waarde van max. € 15.000 en voor hun voertuig in rust ter waarde van € 20.000. Algemene voorwaarden en polis zijn beschikbaar ter inzage.

Extra diensten

 • De beheersinstantie stelt afvalcontainers (restafval - PMD - papier) ter beschikking waar de bewoners hun huisvuil kunnen deponeren. Deze containers zullen op regelmatige basis geledigd worden.
 • 3x per jaar zullen alle ramen aan de buitenzijde van het volledige gebouw gereinigd worden.

Beheer van de gemene delen

 • De beheersinstantie regelt het onderhoud en herstellingen aan de gemeenschappelijke delen en tuin, het onderhoud van de liften, alarmsystemen, brandinstallatie, ...
 • i-mens coördineert het poetsen van de gemeenschappelijke delen.

Beheer van de ontmoetingsruimte

 • De ontmoetingsruimte is vrij toegankelijk voor de bewoners. Hier kunnen de bewoners genieten van een babbel met de medebewoners of bezoekers, kunnen ze samen een aperitiefje drinken of hun maaltijd nuttigen. In alle rust kunnen de bewoners gebruik maken van de bibliotheek met onder meer boeken, tijdschriften en kranten. Ook hun favoriete Tv-programma kan hier bekeken worden of ze kunnen de medebewoners uitdagen met een gezelschapsspel.

Gebruikersraad

 • De beheersinstantie richt een gebruikersraad op die minstens eenmaal per trimester samenkomt.
  Deze raad is samengesteld uit de bewoners van de assisteniewoningen en geeft advies of buigt zich over kwesties op uw verzoek, die de algemene werking van de groep van assistentiewoningen betreffen.

Het actief zoeken naar bewoners

 • De beheersinstantie gaat proactief op zoek naar geschikte bewoners. Zij onderhoudt contacten met doorverwijzers van bewoners, verdeelt folders, organiseert opendeurdagen, enzovoort, ... . De woonassistent beheert de wachtlijsten, stelt de woonovereenkomst op en maakt samen met de syndicus de plaatsbeschrijving op.

Facturatie

 • Op het einde van elke maand wordt door de beheersinstantie voor iedere bewoner of zijn vertegenwoordiger een factuur opgemaakt volgens de wettelijke voorgeschreven richtlijnen.

Diversen

 • Bovenstaande zorg- en dienstverlening kunnen steeds door de beheersinstantie uitgebreid worden naargelang de mogelijkheden per project.